Īstenots projekts:''Skultes dabas un atpūtas parka izveide''

Īstenots projekts:''Skultes dabas un atpūtas parka izveide''

Projekta īstenotājs: PSV Mārupes novada Dome

 Projekta nosaukums: Skultes dabas un atpūtas parka izveide

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2202-000001

Publiskais finansējums: 45000.00 EUR (kopējā summa: 50000.00 EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Mārupes nov., Skultes iela, 31

 Projekta mērķis: Padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā, izveidojot atpūtas parku.

Projekta ietvaros ir paredzēts padarīt pievilcīgu atpūtas vidi Skultes ciemā, piesaistot atpūtniekus, izmantojot dabas mantojumu- meža potenciālu.Veicinot tūrismu Mārupes novadā. Izbūvējot parku, tiks uzstādītas līdzsvara laipas. Laipu trase būs paredzēta aktīvai atpūtai, kuru varēs izmantot gan pastaigām, gan aktīvai atpūtai velosipēdistiem.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.