Īstenots projekts “Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā”

Īstenots projekts “Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā”

Projekta īstenotājs: BDR Olaines novada senioru biedrība "Liepas"

Projekta nosaukums: Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000004

Publiskais finansējums: 9 476,94 EUR (kopējā summa: 10 529,93 EUR)

Īstenošanas vieta: Zemgales iela 31, Olaine

Projekta mērķis: Izveidot amatniecības un mākslas centru Olaines novada senioru biedrībā "Liepas" .

Projekts tiek īstenots ar mērķi estētiskās, funkcionālās un labiekārtotās telpās sniegt daudzpusīgas radošās pašpilnveides iespējas senioriem, bērniem un citiem, īpaši akcentējot latviešu tradicionālajā kultūrā balstītu mākslu un amatniecību.

Olaines novada senioru biedrībā “Liepas” darbojas amata meistari, kuri sniegs savu ieguldījumu Amatniecības un mākslas centra darbībā.

Projekta mērķgrupa ir Olaines iedzīvotāji un citi interesenti dažādās vecuma grupās, kuri vēlēsies izmantot iespēju Amatniecības un mākslas centrā kopīgi darboties radošā vidē un attīstīt savstarpējās saskarsmes spējas. Projekta īstenošana ļaus paplašināt biedrības darbību un pasākumos un nodarbībās iesaistīt vairāk iedzīvotāju.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.