3. kārta

Iepazīsti vienīgo Mārupes novada teritorijā esošo vietējas nozīmes kultūras pieminekli – Švarcenieku muižu!

Marta mēnesi noslēgsim ar pēdējo IEDVESMAS stāstu par 2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenoto projektu.  Savā pieredzē dalījās PSV Mārupes novada dome ar projektu “ Kultūras objekta - parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana." Švarcekmuiža, jeb Švarcenieku muiža ir vienīgā ēka Mārupes novada teritorijā, kurai pēc pašvaldības iniciatīvas 2016.gada 15.janvārī, tika piešķirts v...
Lasīt visu

 Iepazīsti un sajūti vēsturi Olainē izveidotajā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.

Biedrība "Pierīgas Partnerība"  uzsāk IEDVESMAS stāstu sēriju par   2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenotajiem  LEADER projektiem. Šoreiz ieskatīsimies kā veicies Olaines vēstures un mākslas muzejam ar projektu "Pirmā Pasaules kara vēstures izziņas maršruts"  par to, cik svarīgi ir saglabāt vēsturiskās vērtības. 2016.gadā Olaines Vēstures un mākslas muzejā radās ideja par Pirmā pa...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā”

Projekta īstenotājs: BDR Olaines novada senioru biedrība "Liepas" Projekta nosaukums: Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000004 Publiskais finansējums: 9 476,94 EUR (kopējā summa: 10 529,93 EUR) Īstenošanas vieta: Zemgales iela 31, Olaine Projekta mērķis: Izveidot amatniecības un mākslas centru Olaines novada ...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā”

Projekta īstenotājs: BDR Mārupes BMX klubs Projekta nosaukums: Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000001 Publiskais finansējums: 44982.63 EUR (kopējā summa: 49980.70 EUR) Īstenošanas vieta: Tīraines dārzi 6, Mārupe Projekta mērķis: Projekta mērķis ir labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu pavadot laiku, aktīvi, veselī...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Tikšanās vieta mīlošām sirdīm”

Projekta īstenotājs: SIA LĀČI Projekta nosaukums: Tikšanās vieta mīlošām sirdīm Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000001 Publiskais finansējums: 12908.51 EUR (kopējā summa: 14342.79EUR) Īstenošanas vieta: Benūžu Skauģi, Babītes pag., Babītes nov., p.n. Piņķi, LV-2107 Projekta mērķis: Palielināt Lāču apkārtnes, kā arī Pierīgas teritorijas vietas potenciālu, izveidojot īpašu...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” ”

Projekta īstenotājs: PSV Babītes novada pašvaldība Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000006 Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., "Loki" Projekta mērķis: Izveidot labiekārtotu,drošu un pieejamu dažāda brīvā laika pavadīšanas v...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi”

Projekta īstenotājs: BDR "PAR ZAĻU PIERĪGU!" Projekta nosaukums: Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000005 Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Olaines nov. Projekta mērķis:  Iepazīstināt iedzīvotājus ar raksturīgajām savvaļas dzīvnieku sugām to dabīgajā dzīves vidē. Projekta uzd...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Tautastērpu stāsti”

Projekta īstenotājs: BDR Deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrība Projekta nosaukums: Tautastērpu stāsti Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000002 Publiskais finansējums: 13500.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., Jūrmalas iela, 17 Projekta mērķis:  Informācijas pieejamības nodrošināšana,sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana...
Lasīt visu

Īstenots projekts “1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts”

Projekta īstenotājs: Olaines vēstures un mākslas muzejs Projekta nosaukums: 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000007 Publiskais finansējums: 42015.32 EUR (kopējā summa: 46683.69 EUR) Īstenošanas vieta: Jelgavas iela 5, Olaine Projekta mērķis: veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, izveidojot ja...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana”

Projekta īstenotājs: Mārupes novada dome Projekta nosaukums: Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000002 Publiskais finansējums: 45 000 EUR (kopējā summa: 50 000 EUR) Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Mārupes novads Projekta mērķis: padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo...
Lasīt visu
Top