3. kārta

Īstenots projekts “Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā”

Projekta īstenotājs: BDR Olaines novada senioru biedrība "Liepas" Projekta nosaukums: Amatniecības un mākslas centra izveide Olaines novada senioru biedrībā Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000004 Publiskais finansējums: 9 476,94 EUR (kopējā summa: 10 529,93 EUR) Īstenošanas vieta: Zemgales iela 31, Olaine Projekta mērķis: Izveidot amatniecības un mākslas centru Olaines novada ...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā”

Projekta īstenotājs: BDR Mārupes BMX klubs Projekta nosaukums: Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000001 Publiskais finansējums: 44982.63 EUR (kopējā summa: 49980.70 EUR) Īstenošanas vieta: Tīraines dārzi 6, Mārupe Projekta mērķis: Projekta mērķis ir labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu pavadot laiku, aktīvi, veselī...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Tikšanās vieta mīlošām sirdīm”

Projekta īstenotājs: SIA LĀČI Projekta nosaukums: Tikšanās vieta mīlošām sirdīm Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000001 Publiskais finansējums: 12908.51 EUR (kopējā summa: 14342.79EUR) Īstenošanas vieta: Benūžu Skauģi, Babītes pag., Babītes nov., p.n. Piņķi, LV-2107 Projekta mērķis: Palielināt Lāču apkārtnes, kā arī Pierīgas teritorijas vietas potenciālu, izveidojot īpašu...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” ”

Projekta īstenotājs: PSV Babītes novada pašvaldība Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000006 Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., "Loki" Projekta mērķis: Izveidot labiekārtotu,drošu un pieejamu dažāda brīvā laika pavadīšanas v...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi”

Projekta īstenotājs: BDR "PAR ZAĻU PIERĪGU!" Projekta nosaukums: Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000005 Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Olaines nov. Projekta mērķis:  Iepazīstināt iedzīvotājus ar raksturīgajām savvaļas dzīvnieku sugām to dabīgajā dzīves vidē. Projekta uzd...
Lasīt visu

Īstenots projekts: ”Tautastērpu stāsti”

Projekta īstenotājs: BDR Deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrība Projekta nosaukums: Tautastērpu stāsti Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000002 Publiskais finansējums: 13500.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR) Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., Jūrmalas iela, 17 Projekta mērķis:  Informācijas pieejamības nodrošināšana,sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana...
Lasīt visu

Īstenots projekts “1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts”

Projekta īstenotājs: Olaines vēstures un mākslas muzejs Projekta nosaukums: 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000007 Publiskais finansējums: 42015.32 EUR (kopējā summa: 46683.69 EUR) Īstenošanas vieta: Jelgavas iela 5, Olaine Projekta mērķis: veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, izveidojot ja...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana”

Projekta īstenotājs: Mārupes novada dome Projekta nosaukums: Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000002 Publiskais finansējums: 45 000 EUR (kopējā summa: 50 000 EUR) Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Mārupes novads Projekta mērķis: padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Popkorna skvēra labiekārtošana”

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: "Popkorna skvēra labiekārtošana" Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000004 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 22 722 EUR) Īstenošanas vieta: pie Olaines Jauniešu centra "Popkorns" Veselības ielā 7, Olaine, Olaines novads Projekta mērķis: Veicināt novada jauniešu aktivitāti lietderīgai brīvā laika...
Lasīt visu

Īstenots projekts “Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana”

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība Projekta nosaukums: "Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana" Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000003 Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 15 000 EUR) Īstenošanas vieta: "Ālupi 1", Jaunolaine, Olaines novads Projekta mērķis: Izveidot un labiekārtot pastaigu taku Jaunolaines iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot un...
Lasīt visu
Top