Īstenots projekts "Popkorna skvēra labiekārtošana"

Īstenots projekts "Popkorna skvēra labiekārtošana"

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība

Projekta nosaukums: "Popkorna skvēra labiekārtošana"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000004

Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 22 722 EUR)

Īstenošanas vieta: pie Olaines Jauniešu centra "Popkorns" Veselības ielā 7, Olaine, Olaines novads

Projekta mērķis: Veicināt novada jauniešu aktivitāti lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, izveidojot un labiekārtojot skvēru pie esošā Jauniešu centra.

Projekta laikā ir izbūvēta neliela skatuve ar skatītāju soliņiem, šūpuļtīkli, brīvdabas galda teniss, kā arī grāmatu maiņas punkts. Plānots, ka skvērā notiks vairāki pasākumi kā Olaines jauniešu uzstāšanās, teātra izrādes, dzejas lasījumi un citas aktivitātes, balstoties uz jauniešu vēlmēm un iniciatīvām. Par pasākumiem interesenti varēs uzzināt tīmekļa vietnē www.olainesjauniesiem.lv, Jauniešu centrā un uz pašvaldības informācijas stendiem.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par projektu var lasīt šeit

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.