Iepazīsti un sajūti vēsturi Olainē izveidotajā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.

 Iepazīsti un sajūti vēsturi Olainē izveidotajā Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā.

Biedrība "Pierīgas Partnerība"  uzsāk IEDVESMAS stāstu sēriju par   2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenotajiem  LEADER projektiem. Šoreiz ieskatīsimies kā veicies Olaines vēstures un mākslas muzejam ar projektu "Pirmā Pasaules kara vēstures izziņas maršruts"  par to, cik svarīgi ir saglabāt vēsturiskās vērtības.

2016.gadā Olaines Vēstures un mākslas muzejā radās ideja par Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta izveidi.  

Kā stāsta Liene Johansone, ideja bija jau ilgstoši “izauklēta.” Pirmo reizi tā tika prezentēta biedrības “Pierīgas Partnerība” organizētajos pasākumos, kurā izkanēja atzinīgi vārdi, ka šāda aktivitāte būtu interesanta, nebijusi un aktuāla vietējiem iedzīvotājiem un arī dažāda vecuma skolēniem no visas Latvijas. Šī bija galvenā motivācija turpināt darīt visu, lai ideja tiktu realizēta.

 

pirms Pirmā Pasaules kara izziņas maršruta izveides.

Liene Johansone stāsta: “Olaines pilsētā ir daļēji saglabājušās Pirmā pasaules kara krievu armijas fortifikācijas reljefa formā un arī dzelzsbetona šaujam tornis, lai saglabātu piemiņu par Pirmā pasaules kara atstātajām pēdām Olaines pilsētā, tika īstenots šis projekts, kas rezultātā veicina arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.”

Viens no projekta mērķiem bija arī veicināt tūrisma attīstību, izveidojot jaunu Pirmā pasaules kara izziņas maršrutu Olaines pilsētā. Tas papildina Latvijas Pirmā pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par Olaines un purvu nozīmi kara laikā. Tas ir interesants izziņas maršruts gan pieaugušajiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan arī skolēniem rudens, ziemas un pavasara ekskursijās.

Lai izveidotu “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu” tika atjaunotas vēsturiskas būves, izveidots piemiņas akmens Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu atcerei, un izveidots izglītojošs maršruts. Olaines Vēstures un mākslas muzejs piedāvā ekskursijas un izglītojošas nodarbības visām sabiedrības un vecumu grupām, akcentējot kara notikumos Olaines novada teritorijā.

Tiek saņemta liela atsaucība un interese par muzeju -  organizēt un piedalīties ekskursijās- Pirmā pasaules kara vēstures izziņu maršrutā ne tikai no Pierīgas novada iedzīvotājiem, bet arī no citu Latvijas novadu iedzīvotājiem. Šis projekts popularizē ne tikai Olaines Vēstures un mākslas muzeju ,bet arī teritoriju kopumā.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs aktīvi piedalās dažādos projektos, lai pēc iespējas aktīvāk piedāvātu  un veicinātu Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta popularizēšanu un jaunu objektu izveidi, lai mēs vienmēr atcerētos un zinātu, kas notika Pirmā pasaules kara laikā un kādas sekas tas ir atstājis mūsu dzīvēs. Priecājamies, ka šādu iespēju dod LEADER projekti, ka idejas tiek  atbalstītas,- stāsta Liene.

 

Vairāk informācijas par Olaines vēstures un mākslas muzeju meklē viņu mājaslapā un sociālajos tīklos.

Projekts “1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts” (projekta nr. 17-04-AL04-A019.2205-000007) guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Rīcība 2.1. “Atbalsts darbības teritorijas nozīmīgiem projektiem: Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. “Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.