Īstenots projekts "Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā"

Īstenots projekts "Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā"

Projekta īstenotājs: SIA Divdesmit četri

Projekta nosaukums: "Bērnu apģērbu ražotnes attīstība palielinot jaudu un produkcijas klāstu, veicinot konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu Mārupes novadā"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000003

Publiskais finansējums: 3789,44 EUR (kopējā summa: 5413,47 EUR)

Īstenošanas vieta: Kabiles iela 37, Mārupe, Mārupes novads

Projekta mērķis: Uzņēmējdarbības attīstība, radot jaunus produktus, produkcijas reklamēšana, vienlaikus veicinot jaunu darbavietu radīšanu un vietējā mēroga zīmola radīšanu Mārupes novadā.

Tika dažādota uzņēmuma piedāvātā produkciju, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju un atpazīstamību.
Tika veidots uzņēmuma tēls kā Mārupes novadam piederīgs zīmols. Radīta vismaz viena jauna darbavieta produkcijas ražošanai.

SIA "Divdesmit četri" projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par SIA "Divdesmit četri" meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.