Norisinājās pasākums "Uzņēmējs un pašvaldība. Veidojam dialogu."

Norisinājās pasākums "Uzņēmējs un pašvaldība. Veidojam dialogu."

Šodien Olaines koprades telpai “Dzīvoklis” notika pasākums “Uzņēmējs un pašvaldība. Veidojam dialogu.” koprades telpas rezidentiem un ikvienam ieinteresentam. Pasākuma vadīja Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Edīte Alksne.

Edīte Alksne sniedza ieskatu par sociālo dialogu starp pašvaldību un uzņēmēju.

Pasākuma vadītāja min, ka darba devēju organizāciju veidi tiek iedalīti:

  1. Latvijas darba devēju organizāciju apvienība;
  2. Nozares darba devēju organizācijas apvienība;
  3. Teritoriālā darba devēju organizācijas apvienība. 

Balstoties uz to, ka pasākumā piedalijās tieši Pierīgas esošie un topošie uzņēmēji, Edīte Alksne sniedza plašāku ieskatu par Pierīgas teritorijas uzņēmēju un pašvaldības sadarbību un atbalstu.

Aicinām arī turpmāk piedalīties koprades telpas "Dzīvoklis" rīkotajos pasākumos. Vēršam uzmanību, ka visi rīkotie pasākumi ir bezmaksas.

Aktīvi plānojam nākamās tikšanās reizes un pasākums, par ko ziņojam sociālajos tīklos, tādēļ turpiniet sekot līdzi biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātēm un ierakstiem www.pierigaspartneriba.lv, kā arī www.facebook.com/pierigaspartneriba un instagram.com/dzivoklisolaine.

Pasākums tiek organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.