Apkopta informācija par īstenotajiem LEADER projektiem

Apkopta informācija par īstenotajiem LEADER projektiem

Biedrība “Pierīgas partnerība” ir noslēgusi 2014. -2020.gada Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, un ir apkopta informācija par īstenotajiem LEADER projektiem Mārupes un Olaines novados.

“2015.gadā, izstrādājot SVVA stratēģiju, tika organizētas gan iedzīvotāju tikšanās, gan dažādas tematiskās grupas, prioritāri iedzīvotāji norādīja,ka labprāt iegādātos vietējos produktus, bet nezina, kur tos atrast, tāpat norādīja, ka arī labprāt atpūstos tuvāk mājvietai, bet nav pieejama informācija par atpūtas vietām. Līdz ar to viena no galvenajām prioritātēm tika izvirzīta attīstīt tūrismu, t.sk. vietējo produktu ražošanu, kā arī veicināt  iedzīvotāju piederības sajūtu teritorijai” skaidro biedrības valdes priekšsēdētāja Alīna Lukjanceva.

Ar LEADER projektu katalogu var iepazīties šeit: http://bit.ly/LEADER_PP_katalogs

No 2016.gada līdz 2023.gadam biedrībā “Pierīgas partnerība” ir iesniegti 240 uzņēmējdarbības  projekti un 104 sabiedriskā labuma projekti.  Pieejamais finansējums SVVA stratēģijas īstenošanai bija EUR 2 498 571. Ir īstenoti 88 uzņēmējdarbības projekti, kuru ietvaros ir radītas 65 jaunas darba vietas un izveidoti 26 jauni uzņēmumi.  Ir īstenoti arī 40 sabiedriskā labuma projekti, to ietvaros ir izveidotas 25 sabiedriskās aktivitātes un labiekārtots 41 publikās infrastruktūras objekts. 

Aicinām Jūs atbalstīt vietējos uzņēmumus un apmeklēt izveidotos publiskās infrastuktūras objektus!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.