Noslēdzies lekciju cikls „CoLabora Biznesa skola”

Noslēdzies lekciju cikls „CoLabora Biznesa skola”

 

Šodien noslēdzām lekciju ciklu „CoLabora Biznesa skola”, kas tika organizēts sadarbībā ar biedrību „Zied zeme”. Lekciju cikls ilga no 15.06. – 01.07., veicot 5 tiešsaistes lekcijas, ko vadīja „Kurzemes Biznesa inkubators” pārstāvji.

Kopā saņēmām vairāk nekā 40 pieteikumus no Lielvārdes, Ogres, Ikšķiles, Mārupes, Babītes un Olaines novadiem. Šo piecu nodarbību laikā kopīgi pildījām biznesa kanvas par savām idejām, papildus gūstot teorētiskas zināšanas no lektoriem. Lai veiksmīgāk aizpildītu kanvas, kopīgi meklējām atbildes uz tādām tēmām kā – manas idejas vērtība klientam; kas tad ir mans klients un kādas, savukārt, ir manas vajadzības. Uz katru nākošo nodarbību tika uzdoti mājas darbi, lai lekcijas laikā kopīgi apspriestu neskaidro un veiksmīgāk izprastu tēmu. Plašāk apskatījām dažādas tēmas, kas virza biznesa procesus un nodrošina ienākumus. Kā viena no tām jāmin mārketings un produkta virzība tirgū. Guvām priekštatu, kā veiksmīgāk uzsākt komunikāciju ar potenciālo klientu, papildus apskatot jau pastāvošus uzņēmumus un to praktisko darbību, veiksmes stāstus.

Bizness nav iedomājams bez finansējuma, līdz ar to, aplūkojām ļoti būtisku aspektu tieši uzsākšanas posmā – par finansējuma ieguves avotiem. Spriedām par to, kāda ir šo avotu nepieciešamība, vienlīdz apzinot ieņēmumus un attiecināmās izmaksas, pēc kā vadīties lēmuma pieņemšanā. Nākošajā lekcijā runāsim par mārketinga nozīmi uzņēmuma un idejas virzībā.

Pēdējās tiešsaistes lekcijas laikā dalībniekiem tika dota iespēja prezentēt savas idejas, saņemot lektoru ieteikumus un auditorijas jautājumus, palīdzot ideju virzīt vēlamajā gultnē, lai sasniegtu, pēc iespējas labāko rezultātu tālākajiem attīstības procesiem.

Lekcijas vadīja „Kurzemes Biznesa inkubators”, kas darbojas Liepājā, Kuldīgā un Saldū, sniedzot uzņēmumiem biznesa vadības konsultācijas un pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu Kurzemē.

 

Pasākums „CoLabora Biznesa skola” organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.