Īstenots projekts "1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts"

Īstenots projekts "1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts"

Projekta īstenotājs: Olaines vēstures un mākslas muzejs

Projekta nosaukums: 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000007

Publiskais finansējums: 42015.32 EUR (kopējā summa: 46683.69 EUR)

Īstenošanas vieta: Jelgavas iela 5, Olaine

Projekta mērķis: veicināt Olaines novada un vietējās rīcības grupas teritorijas tūrisma attīstību, izveidojot jaunu Pirmā Pasaules kara izziņas maršrutu Olaines pilsētā. Tas papildinās Latvijas Pirmā Pasaules kara tūrisma objektus, piedāvājot informāciju par Olaines un purvu nozīmi kara laikā.

Projekts “1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk par Olaines vēstures un mākslas muzeju meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.