Viedo ciemu STŪRAKMEŅI – 3 “A”

Viedo ciemu STŪRAKMEŅI – 3 “A”

Starptautiskā viedo ciemu konference “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas” tās dalībniekiem atklāja ārkārtīgi daudz piemērus un iespējas, kā augt un veidoties par viedām kopienām. Lai arī joprojām ir dažāda izpratne par “viedo ciemu” vērtībām un būtību, un viena oficiāla formulējuma šai kustībai (attīstības pieejai) visdrīzāk nebūs, tomēr izkristalizējās viedo ciemu 3 stūrakmeņi - Autentiskums, Aicinājums un Atbildība.

Katram ciemam ir sava – atšķirīga - fiziskā atrašanās vieta un šīs vietas identitāte. Konferencē dzirdētie piemēri parādīja, ka ir svarīgi apzināt, izzināt, izprast un novērtēt savu unikalitāti, savas stiprās puses konkrētajā vietā un laikā un attīstīt savu AUTENTISKUMU - īstumu, oriģinalitāti un uzticamību. Tad attīstība noritēs daudz vieglāk, saskaņotāk un baudāmāk.

Attēls no Mežinieku kopienas (Ineses Kukles) prezentācijas Viedo ciemu konferecnē 06.04.2022

Mežinieku kopienas pieredzes stāsts uzskatāmi atklāja atvērtas un aktīvas vietējās sabiedrības nozīmi un lomu kopienas attīstībā. Vietējie iedzīvotāji, kuri veido un kuriem tiek veidotas viedā ciema aktivitātes, to sajūt kā savu AICINĀJUMU – būt un darīt lietas šeit savā ciemā, savā kopienā. Šādā aicinošā atmosfērā veidojas radošas darbības vide un kopīgas aktivitātes: danču un sarunu vakari, talkas, koncerti, radošās darbnīcas, viktorīnas, kopīgi svētku svinēšanas pasākumi, vienas dienas kafejnīcas, u.c.

Vietējās kopienas radošumam un aktivitātei viedajos ciemos nav robežu un nav rāmju – viss atkarīgs no kopienas aicinājuma spēka. Citi kopdarbības piemēri ietver: tirdziņus, kopīgus laivu braucienus, sporta spēles, grāmatu apmaiņas punktus, digitālo prasmju kursus, svešvalodu apmācības, tējnīcas, filmu vakarus, tūrisma maršrutus u.c

Attēls no “Sēlijas salu” reģiona (Ingas Krekeles) prezentācijas Viedo ciemu konferecnē 06.04.2022.

Viedo ciemu iedzīvotāji uzņemas personīgo ATBILDĪBU par savas kopienas teritorijas fizisko, sociālo, ekonomisko, kultūras, dabasvides attīstību. Zinot, ka “viens nav cīnītājs”, viņi ir gatavi sadarboties. Sadarbības un kopdarbības rezultātā top lieliski projekti, t.sk. informatīvo norāžu izvietošana, zaļo zonu labiekārtošana, gājēju pāreju ierīkošana, āra trenažieru laukumu izveide, energoefektīvas apgaismes ierīkošana, atpūtas vietu labiekārtošana, saules kolektoru uzstādīšana u.c.
Daudzu lauku kopienu iedzīvotāji sev jautā: Hmmm... Vai mēs esam viedais ciems? Vai mēs varētu kļūt par viedo ciemu? Kas mums jāizdara, lai mēs varētu saukties par “viedo ciemu”? Vispirms ir jāizprot, jāsajūt un jāpieņem šie 3 “A” – autentiskums, aicinājums un atbildība. Pārējais notiks “dabīgā plūdumā”, jo būs vēlme un bauda darīt un attīstīt.
Kopienas ne tikai veiksmīgāk veidos ikdienas dzīves norises, bet domās, kā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, lai uzlabotu darbības efektivitāti, dalītos ar informāciju, mācītos un veiksmīgāk apstrādātu dažādus datus un risinātu kopienas problēmas. Viedo ciemu iedzīvotāji plānos, kā uzlabot sociālos, kultūras, sporta pakalpojumus, kā ilgtspējīgi attīstīt dabas vidi un kā veicināt ekonomisko izaugsmi, maksimāli palielinot sociālo iekļaušanu.
Lai vēl labāk izprastu, kas ir viedais ciems, ir svarīgi zināt, ka “vieds” (jeb “gudrs”) šajā kontekstā neattiecas uz ciema īpašību, bet gan uz rīkiem, instrumentiem un procesiem, ko ciems pielieto. “Vieds” raksturo kopienas spēju radīt labklājību saviem iedzīvotājiem un ar sava dzīvesveida piemēru kļūt par “magnētu” citiem.
Starptautiskā viedo ciemu konference tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība "Zied zeme", biedr'ība “Pierīgas Partnerība” un biedrība “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.