Īstenots projekts: ''Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” ''

Īstenots projekts: ''Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki” ''

Projekta īstenotājs: PSV Babītes novada pašvaldība

Projekta nosaukums: Strītbola laukuma izveide Piņķos, nek. īp. “Loki”

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000006

Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., "Loki"

Projekta mērķis: Izveidot labiekārtotu,drošu un pieejamu dažāda brīvā laika pavadīšanas vietu, aktīvai atpūtai ārpus telpām,novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta uzdevums ir nodrošināt brīvi pieejamu sporta aktivitāšu un brīvā laika atpūtas vietu,kas palīdzētu arī aktīvākajai sabiedrības daļai integrēt teritorijas sabiedriskajā dzīvē neaktīvos un sociāli izolējušos iedzīvotājus, iesaistot tos veselīgās brīvā laika pavadīšanas nodarbībās,kopējai  pasākumu vietai partnerības dažādu teritoriju iedzīvotājiem.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.