Īstenots projekts: ''Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi''

Īstenots projekts: ''Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi''

Projekta īstenotājs: BDR "PAR ZAĻU PIERĪGU!"

Projekta nosaukums: Savvaļas dzīvnieku novērošanas torņi

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000005

Publiskais finansējums: 13350.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Olaines nov.

Projekta mērķis:  Iepazīstināt iedzīvotājus ar raksturīgajām savvaļas dzīvnieku sugām to dabīgajā dzīves vidē.

Projekta uzdevums ir iepazīstināt iedzīvotājus ar raksturīgajām savvaļas dzīvnieku sugām, to dabīgajā dzīves vidē. Pie torņiem izvietotie informatīvie stendi dos iespēju apgūt pamatinformāciju par katru konkrēto sugu. Torņi veicinās vietējo tūrismu un dažādos vietējo iedzīvotāju atpūtas un izglītošanās iespējas, kalpojot, kā apmeklējuma punkti gan pastaigām, gan nūjošanai, gan velotūrismam. Papildinot esošos tūrisma maršrutus ar jauniem maršrutiem ģimenēm un aktīvai atpūtai ar izglītošanas elementiem, piemērotām iespējām videi saudzējošā veidā izmantojot tās dabīgos elementus un iespējas ilgstošā laika periodā.Izveidojot infrastruktūru, kas pieejama dažādos gadalaikos patstāvīgi un neierobežoti.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.