Atskats par mācībām “Kā rakstīt LEADER projektu?”

Atskats par mācībām “Kā rakstīt LEADER projektu?”

Biedrības  “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts” aicināja uzņēmējus, iedzīvotājus un potenciālos projekta iesniedzējus piedalīties  apmācību ciklā “Kā rakstīt LEADER projektu?” 

Apmācības tiek organizētas, lai palīdzētu interesentiem sagatavot projektus abu biedrību izsludinātajās LEADER projektu iesniegšanas kārtās. Apmācībās sniegtā informācija ir noderīga gan tiem, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, gan arī tiem, kuriem  ir idejas par sabiedriskajām aktivitātēm partnerības darbības teritorijā.

1.februāra “Atklāšana - atbalsts tavai uzņēmējdarbībai” apmācību ieraksts ir šeit.  

Pasākumā piedalījās biedrības Pierīgas partnerība, Partnerība “Daugavkrasts “ Ķekavas novada pašvaldības ,  Latvijas Lauku konsultācijas centra, Jūrmalas biznesa inkubatora, finanšu institūcijas “Altum” pārstāvji. Prezentācija ir pieejamas šeit.

3.februāra “LEADER atbalsta nosacījumi” apmācību ieraksts ir šeit.

Pasākumā ietvaros tika skaidroti LEADER programmas nosacījumi un projekta īstenošanas process. Lauku atbalsta dienesta pārstāvji informēja par iepirkuma, būvniecības dokumentiem un projekta sasniedzamajiem rādītājiem. Prezentācijas ir pieejamas šeit. 

8.februāra  “Uzņēmējdarbības projekta veidlapas aizpildīšana”  apmācību ieraksts ir pieejams šeit.

Pasākuma ietvaros tika sniegta informācija par projekta veidlapas aizpildīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikuma sistēmā (EPS) . Aicinām iepazīties ar EPS rokasgrāmatu.  Partnerības Daugavkrasts – uzņēmējdarbības vērtēšanas kritēriju skaidrojums ir šeit. Pierīgas Partnerības – uzņēmējdarbības vērtēšanas kritēriju skaidrojums ir šeit.

9.februāra  “Sabiedriskā labuma projekta veidlapas aizpildīšana”  apmācību ieraksts ir pieejams šeit.

Pasākuma ietvaros tika sniegta informācija par projekta veidlapas aizpildīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikuma sistēmā (EPS) . Aicinām iepazīties ar EPS rokasgrāmatu.  Partnerības Daugavkrasts – sabiedriskā labuma vērtēšanas kritēriju skaidrojums ir šeit. Pierīgas Partnerības – sabiedriskā labuma vērtēšanas kritēriju skaidrojums ir šeit.

10.februāra “LEADER īstenoto projektu pieredzes stāsti” apmācību ieraksts ir pieejams šeit.

Pasākumā piedalījās SIA Miervidi, Olaines novada senioru biedrības “Liepas”, SIA Cake FAB, Biedrības “Ūdensmalu attīstībai”, SIA “AV Apsaimniekotājs” un Piķņķu Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze. 

 

No 2022.gada 1.februāra līdz  2022. gada 1.martam biedrība “Pierīgas partnerība” ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu. Projekta īstenošanas vieta Mārupes un Olaines novads. Vairāk informācijas ir pieejama šeit.

No 2022.gada 1.februāra līdz  2022. gada 28.februārim biedrība “Partnerība Daugavkrasts” ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu. Projekta īstenošanas vieta Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts un Baložu pilsēta. Vairāk informācijas ir pieejama šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.