Norisinājās pasākums "Atbalsts. Biznesa inkubators. Jaunie uzņēmēji."

Norisinājās pasākums "Atbalsts. Biznesa inkubators. Jaunie uzņēmēji."

Vakardien Olaines koprades telpai “Dzīvoklis” notika pasākums “Atbalsts. Biznesa inkubators. Jaunie uzņēmēji.” kur koprades telpas rezidenti un kopienas interesenti uzzināja par biznesa inkubatora un pirmsinkubācijas iespējām. Par to pastāsīja LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora vadītājs Rihards Zariņš.

Biznesa inkubators apvieno vidi un cilvēkus, lai palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem.

Rihards Zariņš sniedza ieskatu par inkubatoru un pirmsinkubāciju. Pirmsinkubācija ir paredzēta jaunajiem uzņēmumiem, ideju autoriem, savukārt inkubators- esošiem uzņēmējiem, kas jau veic savu saimniecisko darbību ne ilgāk kā trīs gadus.

Dalība inkubātorā dot lielisku iespēju izmēģināt savus spēkus, vairot savas zināšanas uzņēmējdarbības attīstīšanā, saņemt individuālās konsultācijas, izmantot kopstrādes telpas, piedalīties semināros un cita veida pasākumos. Paralēli tam ir iespēja saņemt un izmantot līdzfinansēšanas atbalstu.

Ja ir radušies kādi jautājumi par biznesa inkubatoru, aicinām vērsties pie Riharda Zariņa rihards.zarins@liaa.gov.lv 

Plašāka informācija par biznesa inkubatoriem pieejama šeit: www.inkubatori.magneticlatvia.lv 

Aicinām arī turpmāk piedalīties koprades telpas "Dzīvoklis" rīkotajos pasākumos. Vēršam uzmanību, ka visi rīkotie pasākumi ir bezmaksas.

Aktīvi plānojam nākamās tikšanās reizes un pasākums, par ko ziņojam sociālajos tīklos, tādēļ turpiniet sekot līdzi biedrības “Pierīgas partnerība” aktualitātēm un ierakstiem mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv , kā arī www.facebook.com/pierigaspartneriba un instagram.com/dzivoklisolaine.

Ja vēlaties iesaistīties koprades telpas “Dzīvoklis” kopienā un uzzināt par to vairāk, raksti uz valerija@pierigaspartneriba.lv.

 

Pasākums tiek organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.