7.kārta

Īstenots projekts: “Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti”

Projekta īstenotājs: PSV Mārupes novada Dome Projekta nosaukums: Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2205-000004 Publiskais finansējums: 41855.05EUR (kopējā summa: 46505.61 EUR) Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads Projekta mērķis: Kultūras pieminekļa Švarc...
Lasīt visu

Izvērtēta LEADER 7.kārta

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 7. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Projektu iesniegšana norisinājās no 9. septembra  līdz 9. oktobrim. SVVA stratēģijai atbilstošie projekti:  2...
Lasīt visu

Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 7.kārta

Noslēgusies projektu pieņemšanas 7. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā ar mērķi “Uzlabotas sociālās un sabiedriskās aktivitātes” (2.1.) un "Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, paka...
Lasīt visu

Iesniedz savu projektu 7. kārtā no 09.09.19. līdz 09.10.19.

Vai vēlies attīstīt sabiedriskās aktivitātes vai sakārtot apkārtējo vidi Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās? Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sab...
Lasīt visu
Top