Izvērtēta LEADER 7.kārta

Izvērtēta LEADER 7.kārta

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 7. kārtas projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Projektu iesniegšana norisinājās no 9. septembra  līdz 9. oktobrim.

SVVA stratēģijai atbilstošie projekti:  2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sarindoto pieteikumu saraksts– 1 projekts; 3.2 Vietējās teritorijas, t.sk.,dabas un kultūras objektu, sakārtošana,pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai sarindoto pieteikumu saraksts - 6 projekti

7.kārtas rezutāti

Projekti tiek nodoti Lauku atbalsta dienests (3-5 mēnešu laikā), kurš veiks projektu atbilstības pārbaudi publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Pēc projektu izvērtēšanas Biedrība rīkos semināru par projektu īstenošanu un izsludinās jaunu kārtu uzņēmējdarbības atbalstam. Aicinām nākt uz konsultācijām. Par pieejamiem laikiem raksti un jautā: info@pierigaspartneriba.lv, 28644888!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.