Īstenots projekts "LABIE KOKI konstruē"

Īstenots projekts "LABIE KOKI konstruē"

Projekta īstenotājs: Inga Erdmane

Projekta nosaukums: "LABIE KOKI konstruē"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2102-000001

Publiskais finansējums: 13 022,51 EUR (kopējā summa: 18 603,59 EUR)

Īstenošanas vieta: "Annas koku skola", Klīves, Babītes novads

Projekta mērķis: Veicināt novadā amatniecību un attīstīt uzņēmējdarbību - radīt lietišķa dizaina praktiski pielietojamus priekšmetus ārtelpai no dabiskiem materiāliem (koks, metāls, akmens), kas ir orģināldizaina izstrādājumi – skulptūras ar konkrētu funkciju un to ražošanā ir izmantots kokmateriāls, kas nav derīgs standarta realizācijai, piemēram, zari.

Projektā iegādādāta kombinētā zāģēšanas - frēzēšanas iekārta un kombinēta taisnošanas un biezumapstrādes iekārta.

 

Projekts 'LABIE KOKI konstruē" guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk par SIA "LABIE KOKI konstruē" meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.