Īstenots projekts: "Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti"

Īstenots projekts: "Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti"

Projekta īstenotājs: PSV Mārupes novada Dome

Projekta nosaukums: Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

Projekta numurs: 19-04-AL04-A019.2205-000004

Publiskais finansējums: 41855.05EUR (kopējā summa: 46505.61 EUR)

Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads

Projekta mērķis: Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas (Mazcenu aleja 4) iekšējo telpu grupas sakārtošana (grīdu nomaiņa/atjaunošana, sienu apdares atjaunošana, podiņu krāsnīm veikt restaurāciju, digitālās sienas izveide, ugunsdzēsības apziņošanas sistēmas ieviešana) ar mērķi paaugstināt telpu pieejamību un uzturēšanās kvalitāti tajās, kas ļautu attīstīt kultūras produktu piedāvājumu un veicinātu muzeja izveides progresu.

Švarcekmuiža jeb Švarcenieku muiža ir vecākā ēka Mārupes novadā, kura celta 1826.gadā, kā vasaras mītne un tikusi izmantota medību un atpūtas mērķiem. Tā ir vienstāvu koka konstrukcija celtne ar stāvu divslīpju jumtu, kura gali daļēji nošļaupti. Projekta ietvaros tiks uzlabotas sociālās un sabiedriskās aktivitātes, jo muižas telpu sakārtošana pozitīvi ietekmē telpās esošo dienas centru "Švarcenieki", padarot bērnu, jauniešu, senioru u.c. uzturēšanos telpās patīkamāku, veselīgāku, ērtāku un drošāku.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.