Iesniedz savu projektu 7. kārtā no 09.09.19. līdz 09.10.19.

Iesniedz savu projektu 7. kārtā no 09.09.19. līdz 09.10.19.

Vai vēlies attīstīt sabiedriskās aktivitātes vai sakārtot apkārtējo vidi Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās?

Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

2.1.rīcība „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” — 170 066,82 EUR

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 140 070,90 EUR

Atbalstāma arī saimnieciskās darbības vides (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) pielāgošana personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Vēršam uzmanību, ka projekta mērķim nav komerciāla rakstura, par tā rezultātu netiek prasīta samaksa, un tas ir publiski pieejams. 

Pilns sludinājums ir šeit

Izplāno ideju, nāc uz bezmaksas konsultācijām par projektu īstenošanu Olainē (Zemgales iela 31, 3. stāvs) vai Jaunmārupē (Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe), iepazīsties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, noteikumiem un iesniedz projektu .

Nepieciešamie dokumenti, SVVA stratēģija un noteikumi šeit. Projektu veidlapas šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.