Birzgalē aizvadīta risinājuma darbnīca: atjaunos vietējo avīzi

Tehnoloģijas un viedās pieejas daudzviet ir izkonkurējušas drukāto presi. Tā tas noticis arī Ķeguma novada Birzgales pagastā, kur 2018. gadā likvidēta vietējā “Birzgales Avīze”. Tomēr birzgalieši nav ar to samierinājušies. Sanākot kopā 3. jūnija pievakarē, vietējie iedzīvotāji moderatora Āra Ādlera vadībā ir vienojušies par uzdevumiem, kas veicami, lai sasniegtu izvirzīto mērķi – atjaunotu Birzgales vietējo avīzi. Entuziasms un darītgriba, kas caurstrāvo birzgaliešus, rezultējas pat ar gatavību veidot savu vietējo tipogrāfiju.

#ProjektsKopa #ViedieCiemi

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Birzgales kopienas tikšanās brīvdabas estrādē

Visi jaunumi

Top