Iepazīti pirmie īstenotie LEADER projekti

Iepazīti pirmie īstenotie LEADER projekti

Biedrības „Pierīgas Partnerības” organizētais pieredzes apmaiņas brauciens 10. augustā Mārupes, Olaines, Babītes novados, kur tika apmeklēti dažādi realizētie LEADER projekti, sniedza iespēju iepazīt un izbaudīt, gūt iedvesmu jaunām idejām un pamudinājumu tās realizēt. Labie piemēri, kas runā paši par sevi pasākuma dalībniekos raisīja pārliecību par to, ka iespējas ir ļoti plašas un tuvākajā apkārtnē realizēti daudzi projekti, jo ir aktīvi cilvēki, kas „deg” par savu ieceri un mērķtiecīgi panāk tās īstenošanu.

Lieliski piemēri: deju kolektīva atbalsta biedrības „Dārta”  veikums – sniegt sabiedrībai unikālu iespēju gūt zināšanas etnogrāfijā, iesaistīt bērnus un jauniešus pasniedzot šo informāciju viņiem tuvā un saprotamā veidā – izmantojot virtuālo vidi. Interaktīvais digitālais stends, kas atrodas Babītes novada kultūrizglītības centrā uzrunā ikvienu un aicina izbaudīt latviešu tautas tērpu krāšņumu.

Annas koku skolas apmeklējums un iepazīšanās ar uzņēmumu Labie koki konstruē  wwww.konsutre.lv izraisīja īpašas emocijas gan par neierobežotajām kreatīvajām realizētajām idejām, gan par neizmērāmajām darba spējām un pamatīgumu, patiesu latvisku skaistumu ik vienā sīkumā, īpašu redzējumu, sevišķu attieksmi pret koku, dabas vērtībām un veidu kā to ierauga ikviens, kas viesojies šajā vietā. Kā piemēru dienas gaitā pasākuma dalībnieki varēja gūt gan jaunus iespaidus, dalīties savā pieredzē, gūt domu biedrus, padziļināti izprast katra projekta jēgu un novērtēt tā realizāciju, ietekmi uz vidi, infrastruktūru, sabiedriskās un sociālās dzīves attīstību, uzņēmējdarbības un ražošanas veicināšanu.

Īpaši jāpiemin apmeklētā atpūtas vieta „Karpu dīķis Kastos” kurā šobrīd tiek īstenoti vairāki LEADER projekti un piedāvājums aizvien augošs – jebkurš viesis var baudīt ne tikai makšķerēšanas priekus, bet apmesties īpašā piknika vietā, būvēt telšu pilsētiņu, atpūsties speciālā peldvietā – šeit notiek nepārtraukts process attīstībai, radošā pieeja un darbošanās spars jūtams jau tikko ierodoties. Saimniece parūpējusies par pusdienām un sagatavojusi gardu zivju zupu, nokūpinājusi zivis, kādas nogaršot iespējams tikai „Kastos”!

Pierīgas Partnerības mērķis, apmeklējot minētos realizētos projektus ir vērst sabiedrības uzmanību sevišķi uz tiem, kas atspoguļo vērtības novadā, ļauj saglabāt dabas krāšņuma, augu un dzīvnieku dažādību šodien.

Apskatot skatu torni "Zoss", ko radījusi biedrība „PAR ZAĻU PIERĪGU”, katrs dalībnieks varēja izjust un piedzīvot abstraktas realitātes klātbūtni, purva šarms nav novērtējams un bagātības, kas tajā slēpjas nav izmērāmas! Tieši šis projekts jāmin kā nozīmīgs ar ieguldījumu nākotnē – vides aizsardzībā un pilnveidošanā, dabas vērtību saglabāšanā. Projektā ir izveidoti 4 skatu torņi, kas izvietoti kā Babītes, tā arī Olaines novados.

Olaines novadā apmeklēts Olaines novada pašvaldības realizētais projekts - jauniešu skvērs Popkorns-  pārsteidza ar tā apmeklētību, jauniešu aktivitāti un iesaistīšanos tā tapšanas laikā. Šis ir viens no veiksmes stāstiem par kādas sociālas grupas sadarbību ar pašvaldību, kad iespējams panākt tik nozīmīgu rezultātu.

Ar īstenotajiem projektiem var iepazīties projektu kartē 

Atskatoties uz 10.augusta pasākumu, jāsecina – LEADER projekti ir  veiksmīgi ieviesti, ar piemēru pamudina iesaistīties arī citus un izmantot LEADER finansējuma iespējas.

Rakstu sagatavojusi

Ieva Upeniece


sdr

dav

eva Upeniece

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.