Tūrisma speciālisti seminārā pārrunā jaunu produktu attīstību

Tūrisma speciālisti seminārā pārrunā jaunu produktu attīstību

Ar mērķi paaugstināt Pierīgas tūrisma nozares pārstāvju sociālo tīklu komunikācijas un marketinga prasmes, aicināt tīkloties un pārrunāt jaunu tūrisma produktu radīšanas perspektīvas reģionā, kas tiek popularizēts ar zīmolu EXIT RĪGA, 08.novembrī, Mārupes Kultūras nama telpās, biedrības "Pierīgas Partnerība" un "Pierīgas tūrisma asociācija" organizēja semināru "Jaunas iespējas sadarbībai un digitāliem risinājumiem".

Pasākumu atklāja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna, kā EXIT RĪGA reģiona un semināra norises vietas pārstāve, tās jaunām sadarbībām un idejām bagātu dienu, kā arī lepojoties ar novada tūrisma nozares jaunumiem - Medema purva pastaigu taku un Mārupes novada Tūrisma un Uzņēmējdarbības atbalsta aģentūru. Šis seminārs bija pirmais no trīs tūrisma semināriem, kuri tiks īstenoti EXIT RĪGA tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšanas projekta “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem” ietvaros. Ar lepnumu apliecinot, ka tūrisms Pierīgā ir nozīmīgs, kā arī uzsverot, ka šis ir jau trešais projekts Pierīgas tūrisma attīstībai, semināra dalībniekus uzrunāja šī projekta vadošais partneris, biedrība "Pierīgas Partnerība", tās administratīvās vadītājas Maijas Bebres personā. Savukārt, ar tālākām projekta aktivitātēm iepazīstināja projekta vadītāja, biedrības "Pierīgas tūrisma asociācija" pārstāve Elīna Brigmane.

Sākoties semināra lekciju daļai, par digitālās komunikācijas jaunākajām tendencēm, stratēģijas nepieciešamību un mūsdienu sociālo tīklu mērķauditorijas interesēm stāstīja Biznesa augstskolas "Turība" Uzņēmējdarbības vadības fakultātes Komunikācijas virziena vadītāja, Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekle un nesen izdotās grāmatas par digitālo komunikāciju "[Vieta grāmatas nosaukuma] Komunikācija" līdzautore Jana Bunkus. Aizsākto tēmu ar tūrisma produktu radīšanas un popularizēšanas piemēriem turpināja mārketinga un pasākumu projektu vadītāja Līga Gablika. Speciāliste dalījās veiksmes stāstā par Līgatnes Papīrfabrikas festivāla organizēšanu, kā dažas no jaunu produktu panākumu atslēgām minot viesiem radītas iespējas apgūtas jaunas zināšanas un iekļauties vietējā kopienā, vienkāršību un autentiskumu, jēgpilnas pieredzes iegūšanu, kā arī iespēju ceļotājiem iesaistīties pēc saviem noteikumiem, vēlmēm un interesēm. Lektores papildināja viena otras teikto, uzsverot, ka digitālās komunikācijas laikmetā ārkārtīgi svarīga ir stratēģiski virzīta komunikācija. Bez ilgtermiņa plāna gadam, bet ideālā gadījumā diviem, trīs vai pieciem gadiem, šādai komunikācijai nebūs panākumu. Ekspertes arī norādīja, ka lielu lomu šobrīd pilda sociālo tīklu algoritmi un atzina – ja Jūsu radītais saturs patiks Jūsu sekotājiem un auditorijai kopumā, tas patiks arī algoritmam.

Seminārā par savām nākotnes darbības iecerēm un sadarbības izmantošanu jaunu produktu veidošanā dalījās arī Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu mājas vadītāja Jūlija Sveženceva, kā arī patiesi iedvesmojošu veiksmīgas mazā uzņēmēja – mājražotāja komunikācijas un marketinga pieredzi sociālajos tīklos ar humora devu pasniedza Latvijā pirmā smalcinātā mušļa zīmola "Smalkais muslis" radītājas Ieva Biķe un Ilze Kalāce.

Pēc daudz noderīgu padomu un iedvesmojošu veiksmes stāstu uzklausīšanas, pasākuma otrā daļā katram tika dota iespēja izteikties, plānot un pasapņot par jauniem, perspektīviem tūrisma produktiem Pierīgā ar zīmolu EXIT RĪGA. Ievadvārdus šai semināra daļai, kas tika organizēta darba grupās, deva Pierīgas tūrisma asociācijas pārstāve Aiva Vancāne. Sadarbības tīkla veidošana šobrīd ir īpaši aktuāla saistībā ar LIAA un CFLA izsludināto un koordinēto ES fondu atbalsta programmu tūrisma nozares komersantu atbalstam, lai Latvijas mikro, mazie un vidējie komersanti varētu izstrādāt jaunus tūrisma produktus vai pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tūrisma nozares eksportspējas pieaugumu un paaugstinot to konkurētspēju starptautiskā mērogā. Eksportspējīgu tūrisma produktu potenciāla analīzei semināra dalībnieki darbojās trīs darba grupās - nozares attīstības izaicinājumi un sadarbības tīkla nepieciešamības pamatojums, sadarbības tīkla stipro un vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīze un kopīgie ieguvumi, kas vieno sadarbības tīkla esošos, potenciālos dalībniekus un sadarbības partnerus. Par darba grupu vadīšanu izsakām pateicību pieaicinātajiem ekspertiem - biedrības "Pasākumu padome" valdes loceklei Ilonai Geidei, Biznesa augstskolas "Turība" PhD, asoc.profesorei un Tūrisma un viesmīlības katedras vadītājai Agitai Doniņai, kā arī mārketinga un pasākumu projektu vadītājai Līgai Gablikai. Diskusijās gūtie secinājumi, esošās problēmas un izaicinājumi, kā arī produktu idejas tiks apkopotas un tālāk attīstītas Pierīgas tūrisma asociācijas organizētā pasākumā par šo tēmu 14.decembrī. Sīkākai informācijai par iespēju iesaistīties Pierīgas tūrisma sadarbības klāsterī un pieteikšanos pasākumam, sekojiet EXIT RĪGA un Pierīgas tūrisma asociācijas kanāliem mājaslapā ww.exitriga.lv un sociālos tīklos.

Sakām lielu paldies visiem lektoriem, semināra moderatoram Dīvam Reizniekam, Mārupes novada pašvaldībai un Mārupes Kultūras nama darbiniekiem par tehnisko nodrošinājumu, kā arī visiem dalībniekiem par interesi pašu izaugsmē un aktīvu iesaisti Pierīgas tūrisma attīstībā!

Foto: Edgars Sparāns, Elīna Brigmane

Foto un semināra prezentācijas pieejamas ŠEIT.

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja: Elīna Brigmane,
elina.brigmane@inbox.lv

Seminārs tika organizēts projekta “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem” (Nr. 23-00-A019.332-000002), ko īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvarā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.