Sadarbība tūrismā uzņem apgriezienus!

Sadarbība tūrismā uzņem apgriezienus!

Sešiem kaimiņu novadiem apvienojoties  projekta “Tūrisms kopā” tiek veicināta tūrisma attīstības un sadarbība šajos novados. Šajā reizē 24.maijā plkst.9:30  Ozolnieku tautas namā (Rīgas iela 23, Ozolnieki) nāks kopā tūrisma pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldības speciālista tūrisma profesionāļa Andra Klepera vadībā, lai  apspriestu Ķekavas, Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu kopīgo tūrisma stratēģiju. Pasākuma laikā tūrisma aktīvisti izrunās galvenos stratēģiskos attīstības virzienus, pozicionējumu starp konkurējošiem galamērķiem, zīmoltēmas un galvenos vienojošos saskarsmes punktus starp iesaistītajām pusēm. Šis ir arī tīklošanās pasākums tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas veicinās to savstarpējo iepazīšanos, uzticēšanās veidošanu, stratēģisku partnerību. Iesaisties ja tev patīk un rūp TŪRISMS.

Mērķis:
1) iepazīstināt ar sešu novadu Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku, Jelgavas novadu vienotās tūrisma mārketinga stratēģijas analītisko un pamatojuma daļu
2) kopīgi ieskicēt galvenos stratēģiskos attīstības virzienus, pozicionējumu starp konkurējošiem galamērķiem, zīmoltēmas un galvenos vienojošos saskarsmes punktus starp iesaistītajām pusēm. Apspriest un sarindot atbilstoši iesaistīto pušu redzējumam - prioritārā kārtībā. .

Šis ir tīklošanās pasākums tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas veicinās to savstarpējo iepazīšanos, uzticēšanās veidošanu, stratēģisku partnerību.

Mērķagrupa  biedrības “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un “Partnerība Daugavkrasts”
1) tūrisma pakalpojumu sniedzēji - uzņēmēji (plašākā aspektā: gan atpūtas, gan izklaides, ēdināšanas, izmitināšanas, tūristu piesaistu, pasākumu organizatoru, saistītu pakalpojumu sniedzēju veidā)
2) tūrisma pakalpojumu sniedzēji - pašvaldības un NVO sektors (muzeji, ar atpūtu, kultūru un tūrismu saistītas biedrības utml.)
3) tūrisma un attīstības projektu speciālisti no pašvaldībām
4) visu iesaistīto lauku partnerību vadošie darbinieki

Pieteikšanās uz info@pierigaspartneriba.lv

Projekts “Tūrisms kopā”, Nr.17-00-A019.332-000005, kas tiks īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam programmas pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” .

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.