Īstenots projekts: ''Tautastērpu stāsti''

Īstenots projekts: ''Tautastērpu stāsti''

Projekta īstenotājs: BDR Deju kolektīva "Dārta" atbalsta biedrība

Projekta nosaukums: Tautastērpu stāsti

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000002

Publiskais finansējums: 13500.00 EUR (kopējā summa: 15000.00EUR)

Īstenošanas vieta: Pierīga, Babītes nov., Babītes pag., Jūrmalas iela, 17

Projekta mērķis:  Informācijas pieejamības nodrošināšana,sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.

Projekta uzdevums ir nodrošināt pieejamu informācijas nodrošināšanu, uzlabot sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.Piedāvājot iedzīvotājiem kultūrizglītojošu pasākumu programmu informālās un neformālās mūžizglītības kontekstā, iekļaujot tautastērpu izstādes, seminārus un digitāla interaktīva stenda izgatavošanu.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.