Īstenots projekts "Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana"

Īstenots projekts "Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana"

Projekta īstenotājs: Olaines novada pašvaldība

Projekta nosaukums: "Jaunolaines pastaigu takas labiekārtošana"

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000003

Publiskais finansējums: 13 500,00 EUR (kopējā summa: 15 000 EUR)

Īstenošanas vieta: "Ālupi 1", Jaunolaine, Olaines novads

Projekta mērķis: Izveidot un labiekārtot pastaigu taku Jaunolaines iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot un veicinot iedzīvotāju vidū aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un cilvēku kapitāla stiprināšanu.

510 metru garā taka atrodas mežā, netālu no Jelgavas šosejas, adresē Ālupi 1. Tajā ir izvietoti koši ozolkoka elementi līdzsvara, spēka un veiklības uzdevumiem, kā arī nesteidzīgai atpūtai.

Takas labiekārtošanas rezultātā ir jauna pievilcīgi un sakārtota vieta ar potenciālu tūrismā, atpūtā. Projekts atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējo sabiedrību un tās viesiem, popularizējot VRG darbības teritoriju tūrisma un sabiedrisko aktivitāšu jomā.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.