Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās vai brīvprātīgo līdzgaitnieku bijušajam ieslodzītajam

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās vai brīvprātīgo līdzgaitnieku bijušajam ieslodzītajam

IESLODZĪJUMA VIETAS – ATVĒRTAS BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) aicina kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās vai brīvprātīgo līdzgaitnieku bijušajam ieslodzītajam, lai kopējiem spēkiem padarītu mūsu sabiedrību drošāku.

Ir pierādīts, ka brīvprātīgais darba veicina uzticēšanos, saliedē sabiedrību, mazina vientulības un izstumtības risku, mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais rāda sociāli atbildīgas uzvedības piemēru, popularizē veselīgu dzīvesveidu, humānistiskās vērtības un personības attīstību.

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā darbā ieslodzījuma vietā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds, un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības - pērļošana, datorprasmes, teātris, mūzika, šahs, futbols un citas aktivitātes, kas ir paša brīvprātīgā aizraušanās.

Bieži pēc atbrīvošanas ieslodzītajam ir daudz neskaidrību un jautājumu par dzīvi brīvībā, tāpēc brīvprātīgie ir aicināti kļūt par līdzgaitnieku, kas ir kā atbalsts personai pēc ieslodzījumā pavadītā laika. Tas parasti ir kopīgi pavadīts brīvais laiks, sarunas, palīdzība laika plānošanā, aktivitātes redzesloka paplašināšanai, klātbūtnības un atbalsta sajūtas sniegšana u.c.

Kādi ir ieguvumi brīvprātīgajam?

Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes, personīgā izaugsme un attīstība.

Ko piedāvā Ieslodzījumu vietu pārvalde?

  • Apmācības;
  • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
  • apmaksātus ceļa izdevumus;
  • ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā brīvprātīgā darba veikšanas dienā;
  • naktsmājas izmaksas, ja ir nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus savas dzīvesvietas;
  • supervīzijas;
  • konference brīvprātīgajiem;
  • rekomendācijas vēstuli, kas noder tālāka karjerā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jābūt vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, ar labām laika plānošanas spējām, un jāprot valsts valoda.

Ja Tevi šis aicinājums uzrunāja, tad aizpildi pieteikumu ievp.gov.lv mājaslapā, sadaļā “Brīvprātīgais darbs” (https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs) un ar Tevi sazināsies IeVP pārstāvis vai līdzgaitniecības gadījumā Valsts probācijas dienesta nodarbinātais. Vēlāk piedalīties apmācībās, paraksti brīvprātīga darba līgumu un dot savu pienesumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācijā!

Noskaties video par brīvprātīgajiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Tk1oOgn1shI

Īpaša balva no Tieslietu ministrijas brīvprātīgajiem “Cilvēks – cilvēkam”:

https://www.youtube.com/watch?v=kua0UZlKCaI&t=6s

Paskaidrots resocializācijas process ieslodzījuma vietās:

https://www.youtube.com/watch?v=

Vairāk informācijas :

Lāsma Kokoreviča

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001

“Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”​

Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka koordinatore

Tālrunis: 29 221 222

E-pasts: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.