Īstenots projekts "Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā"

Īstenots projekts "Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā"

Projekta īstenotājs: BDR Mārupes BMX klubs

Projekta nosaukums: Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2201-000001

Publiskais finansējums: 44982.63 EUR (kopējā summa: 49980.70 EUR)

Īstenošanas vieta: Tīraines dārzi 6, Mārupe

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir labiekārtot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu pavadot laiku, aktīvi, veselīgi un droši. Aktīvās atpūtas parkā ir pieejamas dažādas aktivitātes, tāpēc mums ir nepieciešama publiskās ēkas izveide, kas nodrošinātu parkā pieejamo aktivitāšu informatīvā un tehniskā atbalsta pieejamību. Tas saskan arī ar vietējās rīcībās grupas stratēģiskajiem mērķiem veicināt sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanu, sekmējot iedzīvotāju spējas un iemaņas, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību, un, ļaujot iedzīvotājiem parūpēties pašiem par sevi, par savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību. Apakšprojekts - publiskās ēkas izveide tiks realizēts 2018.gadā, nodrošinot būtisku pienesumu aktīvās atpūtas parka aktivitāšu pilnveidošanai. Publiskās ēkas izveide dos iespēju sarīkot vairāk sporta turnīrus un sacensības. Ēkas uzturēšanu nodrošinās kluba biedri un sportisti brīvprātīgā darba veidā.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Publiskās ēkas izveide Mārupes BMX sporta parkā” un projekta īstenotājiem www.bmxmarupe.lv.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.