Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 12.kārta – kopā iesniegti 11 projekti

Noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 12.kārta – kopā iesniegti 11 projekti

Noslēgusies projektu pieņemšanas 12. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines un Mārupes novadā ar mērķi “Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide” (1.1., 1.2. un 1.3.).

Biedrībā ir iesniegti 11 projekti – 6 projekti 1.1.  rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 2 projekti 1.2.  rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” un 3 projekti 1.3.rīcībā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”. Projektu īstenošanas vieta – 9 projekti Mārupes novads un 2 projekti Olaines novads. 

Projekti no 1. jūlija līdz 30.jūlijam tiks vērtēti Biedrībā “Pierīgas Partnerība”, kur to veiks 6 neatkarīgi vērtēšanas eksperti. Pēc tam SVVA stratēģijai atbilstošie projekti tiks virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā, kur tie tiks apstiprināti aptuveni 3 mēnešu laikā. 

Kopumā tika iesniegti 11 projekti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Pierīgas Partnerība” pateicas visiem projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi.

Uzzini par iespējām īstenot idejasnāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!

 

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2021.gada 1.jūnija  līdz  30.jūnijam izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais finansējums 127257,78 EUR. 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.