Iepazīsti vienīgo Mārupes novada teritorijā esošo vietējas nozīmes kultūras pieminekli - Švarcenieku muižu!

Iepazīsti vienīgo Mārupes novada teritorijā esošo vietējas nozīmes kultūras pieminekli - Švarcenieku muižu!

Marta mēnesi noslēgsim ar pēdējo IEDVESMAS stāstu par 2014.—2020. gada plānošanas periodā veiksmīgi īstenoto projektu.  Savā pieredzē dalījās PSV Mārupes novada dome ar projektu “ Kultūras objekta - parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana."

Švarcekmuiža, jeb Švarcenieku muiža ir vienīgā ēka Mārupes novada teritorijā, kurai pēc pašvaldības iniciatīvas 2016.gada 15.janvārī, tika piešķirts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Mārupes novada teritorijā tā ir vienīgā ēka, kura ir valsts kultūras pieminekļa sarakstā.

Švarcenieku muiža ir vecākā ēka Mārupes novadā, kura tika celta 1828.gadā kā muižnieka Švarca Pierīgas vasaras mītne un tikusi izmantota medību un atpūtas mērķim.

Zane Zvejniece, projekta vadītāja, stāsta: “Ideja atjaunot Švarcenieku muižas parku bija jau sen. Saprotot to, ka tas ir vienīgais vietējas nozīmes kultūras piemineklis Mārupes novadā, vēlme atjaunot, lai padarītu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem par pievilcīgu atpūtas vietu, bija vēl lielāka.”

Projekta mērķis padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā – Švarcenieku muižas parku ir sasniegts.

Pateicoties LEADER sniegtajam finansējumam, tika ierīkots grants celiņu tīkls, atjaunots zāliens, atjaunota stādījumu struktūra, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, velo turētāji un informācijas stends, tādā veidā veikta kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana – labiekārtots Švarcenieku muižas parks, ar šo būtiski palielinot Mārupes novada tūrisma iespējas. Lai parks būtu pieejams arī gada tumšajā sezonā, par pašvaldības līdzekļiem tika ierīkots apgaismojums.

Pagājušā gada septembrī notika viens no krāšņākajiem pasākumiem Švarcenieku muižas teritorijā. Ielūdzot ikvienu uz pasākumu “Švarcenieku muižas svētkiem - dzejā un mūzikā.” Pasākuma ietvaros tika lasīta Aspazijas dzeja , uzstājās operas soliste Ieva Parša, čellists Jānis Rinkuļis un pianiste Veronikas Rinkules. Tāpat bija arī jauniešu muzikālie priekšnesumi, tikšanās ar pašu muižinieku Švarcu un vēl daudz kas cits!

 

Zane Zvejniece stāsta: “Ar šo realizēto projektu vēl nekas nav noslēdzies. 2020.gadā tika realizēts vēl viens projekts, lai Švarcenieku muiža tiktu labiekārtota. LEADER projektu 7.kārtā saņemts finansējums projektam “Kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.” Projekta numurs:19-04-AL04-A019.2205-000004. Projekta ietvaros ir sakārtotas un restaurētas iekšējo grupu telpas. Šādu projektu realizēšana palīdz attīstīt ne tikai vietējo ekonomiku, bet gan arī stiprināt Mārupes novada vērtības.”

 

Vairāk informācijas par Mārupes novada domi meklē mājaslapā un sociālajos tīklos.

Projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000002

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.