Īstenots projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana”

Īstenots projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana”

Projekta īstenotājs: Mārupes novada dome

Projekta nosaukums: Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana

Projekta numurs: 17-04-AL04-A019.2205-000002

Publiskais finansējums: 45 000 EUR (kopējā summa: 50 000 EUR)

Īstenošanas vieta: Mazcenu aleja 4, Mārupes novads

Projekta mērķis: padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli novadā - Švarcenieku muižas parku.

Projekts “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošana” guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.
Vairāk par Mārupes novada domi meklē viņu mājaslapā vai sociālajos tīklos.

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.