Noslēgusies LEADER 17.kārtas projektu izvērtēšana

Noslēgusies LEADER 17.kārtas projektu izvērtēšana

2023. gada 20.decembrī biedrībā “Pierīgas Partnerība” noslēdzās projektu izvērtēšana 17. kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Biedrības “Pierīgas partnerība” izsludinātajā 17.kārtā varēja pieteikt LEADER projektus šādās rīcībās: 1.1. rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” būvniecības veikšanai. Kopā tika saņemti 5 projekti ar reģistrētu kopējo finansējuma summu 222080,05 EUR.

Pēdējo reizi šajā plānošanas periodā biedrības “Pierīgas partnerība” padome un vērtēšanas komisija izvērtēja projektu pieteikumus, iepazinās ar pretendentiem un viņu projektu idejām arī prezentācijās, tādejādi gūstot priekštatu par katru no projektiem, to atbilstību LEADER projektu būtībai.

Tādejādi tika apstiprināti 11 projekti, kuri tālāk tiek nodoti Lauku atbalsts dienesta tālākai vērtēšanai:

  • 1.1.rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” atbalstīti 3 projekti, šobrīd rezervētais publiskais finansējums – EUR 103 490,05.

17. kārtas projektu kopsavilkums

Biedrība  “Pierīgas partnerība” novērtē ikvienu, kas iesniedzis projektu un vēlam veiksmi projektu īstenošanā!

Aktualitātēm aicinām sekot līdzi  “Pierīgas partnerība” mājaslapā un sociālajos tīklos.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.