Rīgas plānošanas reģiona Stratēģijas & Programmas apspriešana

Rīgas plānošanas reģiona Stratēģijas & Programmas apspriešana

No 2022.gada 10.oktobra līdz 11.novembrim publiskai apspriešanai tiek nodots:

  • Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam projekts
  • Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2022.-2027.gadam projekts
  • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11. panta pirmajam punktam, RPR izstrādā un apstiprina plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga šo plānošanas dokumentu īstenošanu. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ir iespēja piedalīties Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 & Attīstības programmas 2022-2027 publiskās apspriešanas procesā. Sabiedriskās apspriedes notiks:

  • 2022.gada 27.oktobrī, 17:00 – Āgenskalna tirgū, Nometņu iela 64, Rīgā Reģistrēties dalībai apspriedē klātienē vai attālināti ŠEIT
  • 2022.gada 3.novembrī, 17:00 – Jaunu ideju centrā, Skolas ielā 2, Ķekavā Reģistrēties dalībai apspriedē klātienē vai attālināti ŠEIT

Plānošanas dokumentu projekti un informācija par publiskās apspriešanas procesu pieejama RPR tīmekļa vietnē: https://rpr.gov.lv/darbibas-jomas/attistibas-planosana/sabiedribas-lidzdaliba/

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.