Turpinām ceļu uz viedumu!

Turpinām ceļu uz viedumu!

Aizvadītās darbnedēļas izskaņā projekta "KOPA / projekts "Kopienu pārdomāta attīstība"" ietvaros mūsu teritorijas kopienu aktīvisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz "Cēsu rajona lauku parnterības" teritoriju.

Viesojāmies viedajā ciemā Skujenē, kopradīšanas telpā "Skola6", kas atrodas Cēsīs, un Priekuļu novada Liepas pagastā, kur aktīva kopiena arvien meklē iespējas pilnveidot savu teritoriju. 🏘

Priecājamies par aktīviem iedzīvotājiem, kuri rada un dara KOPĀ! Paldies par uzņemšanu, pieredzes stāstiem un jaunām zināšanām - liksim lietā, lai pilnveidotu savus ciemus!

#projektsKopa #ViedieCiemi

Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.