Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 17.kārtu

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 17.kārtu

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 17. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projekti tiks pieņemti SVVA stratēģijas 1.1.rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  .

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2023.gada 1.novembra līdz 1.decembrim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu īstenošanas teritorija: Olaines un Mārupes novads.

Kopējais finansējums 84 000,00 EUR

1.mērķis — Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide.

  • 1.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”  84 000,00 EUR.

Rīcības apraksts: Veicināt tūrisma un rekreācijas iespējas, saglabājot pieejamos dabas un kultūrvēsturiskos resursus, nodrošinot ilgtspējīgu, inovatīvu pakalpojumu pieejamību un veicinot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Rīcības ietvaros ir atbalstāma TIKAI būvniecība saskaņā ar noteikumiem Nr.590  28.2. apakšpunkts.

Apbalsta apmērs: 60 000 EUR – ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Atbalsta intensitātē 70%, kopprojektiem 80%.

Projektu īstenošanas termiņš: Ja tiek veikta būvniecība — divi gadi, bet ne ilgāk kā līdz 01.09.2025. no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar 17. kārtas pilno sludinājumu var iepazīties šeit.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzītu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem, pieejams šeit.

Informācija par projektu vērtēšanu pieejama šeit.

Informatīvs seminārs "Kā pieteikties LEADER projektam?" šeit. 

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! 

Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina pieteikties konsultācijām info@pierigaspartneriba.lv vai 28644888 (Maija).

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.