Karjers "Mežezers"

Karjers "Mežezers"

Biedrība "Pīlādzis" šajā vietā īstenojusi projektu:

Karjera "Mežezers" labiekārtošana Jaunolaines ciematā
(12-04-ZL11-Z401201-000008)
Mērķis — izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošinot ūdeņu piekrastes pieejamību, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un uzlabotu vides kvalitāti. Biedrības "Pīlādzis" biedri ir aktīvi seniori, kas labprāt pavada laiku, nodarbojoties ar nūjošanu, veicot pārgājienus un piesaista aktīvi pavadīt brīvo laiku arī citus. Projektā ir paredzēts labiekārtot un izveidot atpūtai un tūrismam pieejamu vienu no populārākajām atpūtas vietām Olaines novadā — karjeru "Mežezers". Projektā tika veikti karjera labiekārtošanas darbi, tika iegādāti soliņi, atkritumu urnas, tika uzstādītas ceļa zīmes, kā arī tika izveidots tiltiņš.

Publiskais finansējums — 13798,36 (kopējā summa — 15331,51)

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.