Iepazīsti īstenotos LEADER projektus.

Iepazīsti īstenotos LEADER projektus.

Biedrība „Pierīgas Partnerība” 10.augustā  aicina doties un piedalīties pasākumā, kas tiek organizēts lai iepazītu  īstenotos LEADER projektus, lai izprastu kā tie veicinājuši Babītes, Mārupes un Olaines novadu attīstību,  sekmējuši uzņēmējdarbības,  vides sakārtošanas, sociālās un sabiedriskās dzīves attīstību.

Ar lepnumu varam izcelt un parādīt īstenotos projektus, kas atspoguļo vērtības novados, ļauj izbaudīt vēstures, dabas krāšņuma, augu un dzīvnieku dažādību šodien. Tikai pateicoties uzņēmīgajiem cilvēkiem un kopdarbībai ir izdevies paveikt nozīmīgu darbu un radīt vērtību gan vietējiem iedzīvotajiem, gan novadu viesiem.

Biedrības darbības pamatā ir rosināt novadu uzņēmēju, biedrību, iedzīvotāju, pašvaldību sadarbību, aicināt aktīvi  iesaistīties visos notiekošajos procesos, veicināt tiekties pēc kvalitatīvām pārmaiņām,  iedrošināt nebaidīties īstenot sapņus – rakstot, iesniedzot un realizējot projektus.

Īpaši nozīmīgi ir izcelt paveiktos darbus, kas vairāk pamanīti sabiedrībā un snieguši iespēju izglītoties, radījuši jaunas darba un atpūtas vietas, vairojuši kultūrvēstures mantojumu.

Pasākumam aicinām reģistrēties līdz 8.augustam.   Darba kārtība pieejama šeit.

Pieteikšanās – https://ej.uz/PP_pieredzes_brauciens   Vietu skaits ierobežots.

Pasākums ir bez maksas, kā arī tiek nodrošināts transports no Olaines, Jaunmārupes un Piņķiem.

Vairāk informācijas: Alīna Lukjanceva, 28644888, info@pierigaspartneriba.lv.

Šajā pieredzes apmaiņas braucienā iepazīsiet deju kolektīva „Dārta” atbalsta biedrības veikumu – digitālo stendu radot unikālu iespēju gūt zināšanas etnogrāfijā un vizuāli izbaudīt latviešu tautas tērpu krāšņumu.  Apmeklēsiet „Annas koku skolu” un pārliecināsieties par neatkārtojamo ieguldījumu izceļot latviešu lepnumu – koku, vēstures un mūsdienu apvienojuma izpildījumā, prasmi atrast veidus kā padarīt interesantu un neordināros risinājumos izmantotu koku.  Dosieties uz biedrības 'Par Zaļu Pierīgu"  izveidoto dabas taku ar skatu torni „Zoss”, kas izveidots purvā. Projekts,  sekmē dabas resursu saglabāšanu, vides sakopšanu un padara pieejamu šo dabas zonu sabiedrībai. Izglīto un sniedz iespēju izbaudīt purva savdabīgo skaistumu un bagātību, ļauj ieraudzīt brīvdabas putnu, dzīvnieku, augu dažādību. Olaines pilsētā viesosieties jauniešu centrā Popkorna skvērs, kas ir regulāri apmeklēts, iecienīts jaunatnes vidū.

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcību grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novados un īsteno Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju.  Aktivitāte notiek Lauku attīstības programmas 2014-2020.gada pasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.