Izsuldināta LEADER projektu iesniegšanas 10.kārta

Izsuldināta LEADER projektu iesniegšanas 10.kārta

Vai vēlies īstenot savas idejas Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās? Nepieciešams atbalsts?

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2020.gada 27.jūlija līdz  2020. gada 27.augustam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

  • 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 60 631, 53 EUR
  • 1.2. Darbība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk., pašam saražotajam produkcijas iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 60 631, 53 EUR
  • 1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 60 631, 52 EUR

Nav piemērotas mobilās tehnikas iegāde (Noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunkts) būvniecības izmaksas 

  • 2.1.rīcība „vienkārši sociālās aktivitātes un sabiedriskās aktivitātes” – 27 000, 18 EUR
  • 3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objekti, sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un iespējami piemērota” 26 999, 90 EUR

Pašvaldības projektu var iesniegt, ja tajā ir plānota sadarbība

Pilnu 10. reklāmas sludinājumu var izvēlēties ŠEIT

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta Dienesta sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu konkursi tiek rīkoti saskaņā ar biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības Virzitu vietējo attīstības strateģiju.

Iepazīsties ar projekta veidlapas paraugu un pavaddokumentiem šeit

Informācija par projektu vērtēšanu ir pieejama šeit 

16.jūlijā plkst.15  notiks tiešsaistes apmācības par pasākuma atbalsta nosacījumiem . Vairāk šeit

23.jūlijā plkst.15 notiks tiešsaistes apmācības par veidlapas aizpildīšanu. Vairāk -šeit

Neatliec projekta gatavošanu uz pēdējo brīdi! Aicinām nākt uz konsultācijām vairāk info@pierigaspartneriba.lv un 28644888

 

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.