ELFLA 5., 6. kārta

Noslēgusies LAP 2007—2013 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 6. kārtā Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās” 1.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un p...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana LAP 2007—2013 6. kārtā

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 6. kārta Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 21. februārim.
Lasīt visu

Noslēgusies LAP 2007—2013 5. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 5. kārtas Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums. 1.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzs...
Lasīt visu
Top