Noslēgusies LAP 2007—2013 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies LAP 2007—2013 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība” izsludinātā atklātā konkursa 6. kārtā Rīcības programmas Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums


413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”

1.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu  pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

1.1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem


411. pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2. aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

1.3. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem


2.aktivitāte: Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

1.2.rīcība: Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai (nav iesniegts neviens projekts)

Pilnu vērtēšanas kopsavilkumu skati šeit: ELFLA 6. kārtas vērtēšanas kopsavilkums.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.