ELFLA 3., 4. kārta

Noslēgusies LAP 2007—2013 4. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

BieBiedrības "Pierīgas partnerība" atklāta konkursa projektu iesnieguma Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 4. kārtas vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana...
Lasīt visu

Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2007—2013 4. kārtā

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. kārta Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2012. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam.
Lasīt visu

Noslēgusies LAP 2007—2013 3. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" biedrības “Pierīgas partnerība” atklāta projektu konkursa 3. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums 1.aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā...
Lasīt visu
Top