Noslēgusies LAP 2007—2013 4. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

Noslēgusies LAP 2007—2013 4. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana

BieBiedrības "Pierīgas partnerība" atklāta konkursa projektu iesnieguma Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 4. kārtas vērtēšanas kopsavilkums

1.aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai

1.rīcība

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2.aktivitāte:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

2.rīcība:

Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

Pilnu projektu kopsavilkumu skaties šeit: ELFLA 4. kārtas vērtēšanas kopsavilkums.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.