Noslēgusies EZF 2007—2013 projektu pieņemšanas 4. kārta

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.—2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 4. kārta.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2012. gada 15. novembra līdz 17. decembrim.

Nr.RīcībasIesniegto projektu skaitsKārtā pieškirtais finansējums, LVLPieprasītais publiskais finansējums, LVL
Aktivitāte
Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība
1. rīcībaTeritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība112 896,36420,00
Aktivitāte
Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
2. rīcībaAr zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība8115 659,43123 518,09
KOPĀ9128 555,79123 938,09

Visi jaunumi

Top