Vieta, kur augt tavām idejām, — 2017. gadā un turpmāk

Vieta, kur augt tavām idejām, — 2017. gadā un turpmāk

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novadu teritorijā. 2017. gads ir bijis ļoti aktīvs, izsludināti projektu konkursi un veiktas dažādas aktivitātes teritorijas attīstībai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

2017. gadā tika izsludinātas četras projektu iesniegšanas kārtas par kopējo finansējumu 1 455 993,34 EUR. Iesniegti 60 uzņēmējdarbības un 26 sabiedriskā labuma projekti. Šobrīd jau īstenoti 15 projekti. Ar visiem īstenotajiem projektiem iespējams iepazīties biedrības mājaslapā. Projekti īstenoti Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Papildus biedrība ir īstenojusi dažādas aktivitātes, lai veicinātu tūrisma, mājražošanas attīstību, sniegtu atbalstu jauniešiem un nevalstiskajām organizācijām.

Tūrisms. Sadarbībā ar Lauku partnerību “Lielupe”, biedrību “Partnerība “Daugavkrasts”” un novadu pašvaldībām uzsākta projekta „Tūrisms kopā” īstenošana. Projektā tiks veicināta Babītes, Olaines, Mārupes, Ķekavas, Ozolnieku, Jelgavas novadu tūrisma attīstība un savstarpējā sadarbība. Izstrādāti kopīgi maršruti, veicinot Pierīgas reģiona tūrisma atpazīstamību. Projekts uzsākts jau 2017. gadā, organizējot apmācības visu trīs novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 2018. gadā uzsāksim projekta „Lielupes atveseļošanas pasākumi — pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” (“Iekustini Lielupi!”) īstenošanu. Projektā kopā ar novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem attīstīsim ūdens tūrisma pakalpojumus Lielupē. Babītes novadā tiks uzstādīti informatīvie stendi un izvietoti pontoni, lai veicinātu piekļuvi Lielupei. Projekti tiek īstenoti Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Uzņēmējdarbības atbalsts. 2017. gada pavasarī un rudenī biedrība organizēja seminārus par atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai, par ceļu no idejas līdz pelnošam biznesam. Pasākumos piedalījās finanšu institūcija “Altum”, Jūrmalas reģionālais biznesa inkubators un SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” — organizācijas, kas ikdienā sniedz atbalstu vietējiem uzņēmējiem. Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām organizēti semināri, kas pilnveidoja mājražotāju zināšanas, veicināja viņu attīstību un konkurētspēju. Vietējie uzņēmēji ieguva zināšanas par produkcijas fotografēšanu, iepakojumu, digitālo mārketingu. Ziemassvētku laikā biedrība kopā ar sadarbības partneriem organizēja vietējo mājražotāju  un amatnieku darbu tirdziņus Olaines un Mārupes novadā, 2018. gadā to plānots organizēt arī Babītes novadā.

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitātes.

Jaunieši. Gatavojoties valsts simtgadei, sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru pavasarī organizēti pasākumi „Idejas. Iespējas. Izaicinājumi”. Organizēti dažādi pasākumi jaunatnes jomā — velobrauciens ar mērķi jauniešiem pilnveidot savus novadus, pasākumi un Eurodesk konsultācijas par neformālās izglītības iespējām programmā Erasmus+. Šajā programmā biedrība uzsākusi projekta “Local Action Youth” īstenošanu. Kopā ar partneriem Olaines novada pašvaldību un Somijas vietējās rīcības grupu “Ravakka” tiek uzlabota jaunatnes darba kvalitāte, veicinot sadarbību un metožu apmaiņu starp jaunatnes darbiniekiem un vietējās rīcības grupām trijās jomās — jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā, uzņēmējdarbības veicināšana, komunikācija. Mārupes novadā uzsākts darbs ar jauniešu uzņēmējdarbību, tostarp radošo un sociālo.

Nevalstiskās organizācijas. Sabiedrības integrācijas fonda projekta „NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” projektā izstrādāts NVO atbalsta punkta rīcības plāns. Visos trīs novados organizēti NVO gadatirgi, kā arī izveidoti video par organizācijām un vispārējo nevalstisko sektoru, kas ļauj iepazīt tuvāk un arī atrast sev saistošo.

Ikdienā seko informācijai biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos. Ja jaunajā gadā ir idejas, ko vēlies īstenot, vai arī vēlies iesaistīties biedrības darbībā, sazinies ar mums, rakstot uz info@pierigaspartneriba.lv!

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.