Noslēgusies LAP 2007—2013 3. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Noslēgusies LAP 2007—2013 3. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" biedrības “Pierīgas partnerība” atklāta projektu konkursa 3. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kopsavilkums

1.aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana

1.rīcība

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2.aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai , kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

2.rīcība

Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

Pilns 3. kārtas projektu saraksts šeit: ELFLA 3. kārtas vērtēšanas kopsavilkums

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.