Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2007—2013 3. kārtā

Noslēgusies projektu pieņemšana LAP 2007—2013 3. kārtā

Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" 3. kārta

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2011. gada 1. augusta līdz 2011. gada 1. septembrim.

Nr.RīcībasSaņemto projektu skaitsKārtā pieškirtais finansējums, EURPieprasītais publiskais finansējums, EURAtlikums
1. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
1.rīcībaAtbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem1742 870,31164 135,84- 121 265,53
2. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
2. rīcībaAtbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem1364 305,4698 758,36- 34 452,9
KOPĀ30107 175,77262 894,2- 155 718,43

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.