ELFLA 1., 2. kārta

Noslēgusies LAP 2007—2013 2. kārtas projektu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība" atklāta konkursa Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 1. kārtas vērtēšanas kopsavilkums 1. aktivitāte: "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izv...
Lasīt visu

Noslēgusies LAP 2007—2013 1. kārtas projektu vērtēšana

Biedrības "Pierīgas partnerība" atklāta konkursa Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 1. kārtas vērtēšanas kopsavilkums 1. aktivitāte: "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izv...
Lasīt visu
Top