Noslēgusies LAP 2007—2013 2. kārtas projektu vērtēšana

Biedrības “Pierīgas partnerība” atklāta konkursa Lauku attīstības programmas 2007.—2013. gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1. kārtas vērtēšanas kopsavilkums

1. aktivitāte: “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.
1.rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

2.aktivitāte: “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.
2.rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

Iesniegto projektu vērtēšanas kopsavilkums šeit: ELFLA 2. kārtas vērtēšanas kopsavilkums

Visi jaunumi

Top