Projektu īstenošana un atskaites

Par publicitāti

Īpaša vērība projektu īstenotājiem jāpievērš publicitātei. Aicinām iepazīties ar publicitātes vadlīnijām:

Projektu īstenotāji, kas rīko projekta atklāšanas pasākumu:

Par atskaitēm

Projekta īstenotāji, kas īstenojuši projektus ELFLA programmā 2014-2020: sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā aizpilda un iesniedz pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem saistībā ar aktivitāti “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”’ Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Vēršam uzmanību, ka tie atbalsta saņēmēji, kas, īstenojot projektu, izveidoja jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

Savukārt, sabiedriskā labuma projektiem, visā projekta uzraudzības periodā, jāinformē vietējā rīcības grupa par aktualitātēm, kas saistītas ar īstenoto projektu, sūtot informāciju uz info@pierigaspartneriba.lv

Projekta īstenotāji, kas īstenojuši projektus ELFLA un EZF programmā 2009-2013: sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā Pierīgas partnerībai iesniedz pārskatu:

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu. Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi:

  • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda gada ieņēmumus
  • ailē „Saimniecības izmaksas” norāda gada izdevumus
  • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” norāda gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.