Īstenots LEADER projekts “Montessori pirmsskolas izglītības centra izveide”

Īstenots LEADER projekts “Montessori pirmsskolas izglītības centra izveide”

2021.gada 25.septembrī tika organizēta atvērto durvju diena un vienlaicīgi tika noslēgta LEADER projekta  “Montessori pirmsskolas izglītības centra izveide” ieviešana.

Projekta ietvaros tika izveidots jauns uzņēmums SIA Pie Maijiņas+, kas realizē licencētu pirmsskolas izglītibas programmu pēc adreses Dravnieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads.

Mācības ikdienā tiek realizētas par pamatu ņemot Montesori izglītības metodes. Montessori izglītības metode ir nākusi no Itālijas, un par tās saukli jau kopš pirmsākumiem ir kļuvis bērna teiciens: “Palīdzi man to izdarīt pašam”. Marija Montesori ir brīvās audzināšanas virziena pārstāve un izveidoja unikālu bērna pašattīstības sistēmu speciāli sagatavotā attīstošā vidē. Tas palīdz skatīties uz bērnu kā cilvēku, cienīt un mīlēt to, ievērot viņa vajadzības, veicināt viņa harmonisku attīstību.

Skoliņā ir viena jaukta vecuma bērnu grupa līdz 20 bērniem. Vairāk informācijas par uzņēmumu var atrast https://www.facebook.com/MontessoriMarupe/ vai sazinoties ar pirmsskolas vadītāju Maiju Čulkstāni (maija.culkstane@gmail.com).

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību Pierīgas Partnerība un Lauku Atbalsta Dienestu

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.